ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > TSC (Taiwan Semiconductor)
TSC (Taiwan Semiconductor)

TSC (Taiwan Semiconductor)

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- විෙශේෂෙයන් යුත් විෙශේෂිත බලය නිතිපන්නන් සඳහා වූ වසර 37 කට වැඩි කාලයක් සඳහා පිළිගත්, Taiwan Semiconductor එහි අක්ෂර වින්යාසය පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇත. ස්ෙටොක්සි, ඇනෙලොග් IC, LED ධාවක IC, බල ටාන්සිස්ටර සහ MOSFETs ඇතුළත් වන අතර එක් මූලාශ්රයකින් සම්පූර්ණ විසඳුම් සපයයි. තායිවාන් අර්ධ සන්නායක නිපදවන උපකරණ, මෝටර් රථ, පරිගණක, පාරිභෝගික, කාර්මික, ටෙලිකොම් සහ ෆොන්ටෝල්ටයික් ඇතුලු ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තය තුළ පුළුල් පරාසයක යෙදීම් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.
නව්ය නිෂ්පාදන හැකියාවන් උපාය මාර්ගික ප්රසාරණය තුළින් සහ කාර්යක්ෂම අර්ධ සන්නායක විසඳුම් පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කරවීමෙන් සාර්ථක සහ අඛණ්ඩ ව්යාපාරික සබඳතාවයක් සඳහා නිවැරදි තෝරා ගැනීමක් ලෙස Taiwan Semiconductor විසින් මෙම ප්රධාන වාසි ලබා දෙයි.

 • එක් ප්රභවයකින් අර්ධ සන්නායක නිපදවීම පුළුල් කිරීම
 • නවීන, කාර්යක්ෂම සහ පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් ක්රියාවලි
 • ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශේෂ අවශ්යතා ඇතුළුව උපරිම නම්යතාවය
 • පාරිභෝගික යෙදුම් සඳහා උපරිම තත්ත්වයේ සහ කාර්ය සාධනය

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

පරිපථ ආරක්ෂාව(6,279 products)

සංෙව්දක, සම්පීඩක(16 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

 • රූප කොටස් අංකය විස්තර Datasheet නිෂ්පාදකයින් In Stock Quote
 • TSM4433CS TAIWAN SEMICONDUCTOR SOP-8 TAIWAN SEMICONDUCTOR 2799 pcs Stock RFQ
 • TSM2311CX RF IC TAIWAN SEMICONDUCTOR SOT23 TAIWAN SEMICONDUCTOR 693 pcs Stock RFQ
 • MMSZ5227B RH TAIWAN SEMICONDUCTOR SOD-123 TAIWAN SEMICONDUCTOR 8609 pcs Stock RFQ
 • M50V8 TAIWAN SOT23-3 TAIWAN 3364 pcs Stock RFQ
 • HS2M R4 TAIWAN SEMICONDUCTOR DO-214AA TAIWAN SEMICONDUCTOR 18433 pcs Stock RFQ
 • CS12FTG020 TAIWAN 2512 TAIWAN 4063 pcs Stock RFQ
 • SF68G TAIWAN SEMICONDUCTOR DO201AD TAIWAN SEMICONDUCTOR 3486 pcs Stock RFQ
 • BZD27C22PW TAIWAN SOD123W TAIWAN 15409 pcs Stock RFQ
 • TSN520M60 TAIWAN SEMICONDUCTOR SMD TAIWAN SEMICONDUCTOR 1216 pcs Stock RFQ
 • TS78L03CT B0 TAIWAN TO-92 TAIWAN 1213 pcs Stock RFQ
 • HS5D R6 TAIWAN SEMICONDUCTOR DO-214AB TAIWAN SEMICONDUCTOR 6282 pcs Stock RFQ
 • TSM70N750CHC5G TAIWAN SEMICONDUCTOR TO-251 TAIWAN SEMICONDUCTOR 3964 pcs Stock RFQ
 • TS2940CW12 RPG TAIWAN SOT-223 TAIWAN 4313 pcs Stock RFQ
 • TSM230N06CPROG TAIWAN SEMICONDUCTOR TO-252 TAIWAN SEMICONDUCTOR 1216 pcs Stock RFQ
 • SMAJ11A R2 TAIWAN DO-214AC(SMA) TAIWAN 5309 pcs Stock RFQ
 • SBF2060CO TAIWAN SEMICONDUCTOR TO220F TAIWAN SEMICONDUCTOR 2268 pcs Stock RFQ
 • JS27HU4G08SKDA TAIWAN BGA TAIWAN 351 pcs Stock RFQ
 • TS2950CP50 RO TAIWAN SEMICONDUCTOR SOT-252 TAIWAN SEMICONDUCTOR 2387 pcs Stock RFQ
 • B0530W IC TAIWAN SOT23 TAIWAN 1170 pcs Stock RFQ
 • 13N50 TAIWAN TO-220 TAIWAN 50447 pcs Stock RFQ
 • TSM170N06CP Taiwan Semiconductor TO252 Taiwan Semiconductor 612 pcs Stock RFQ
 • WHI2520F-8R2J TAIWAN SMD TAIWAN 34303 pcs Stock RFQ
 • TS90135CW RF TAIWAN SEMICONDUCTOR SOT-223 TAIWAN SEMICONDUCTOR 1782 pcs Stock RFQ
 • BZX79B16 TAIWAN SEMICONDUCTOR DO-35 TAIWAN SEMICONDUCTOR 10215 pcs Stock RFQ
 • ES3G R6 TAIWAN SEMICONDUCTOR DO-214AB TAIWAN SEMICONDUCTOR 15683 pcs Stock RFQ
 • BYG20D IC TAIWAN SEMICONDUCTOR DO214 TAIWAN SEMICONDUCTOR 29299 pcs Stock RFQ
 • 1.5KE200A TVS TAIWAN DO-201 TAIWAN 2779 pcs Stock RFQ
 • TSM70NB1R4CHC5G TAIWAN SEMICONDUCTOR TO-251 TAIWAN SEMICONDUCTOR 6101 pcs Stock RFQ
 • TSM4936DCS TAIWAN SEMICONDUCTOR SO-8 TAIWAN SEMICONDUCTOR 27897 pcs Stock RFQ
 • S2J R4 TAIWAN SEMICONDUCTOR SMB TAIWAN SEMICONDUCTOR 15436 pcs Stock RFQ
 • SS110 R3 TAIWAN SMA TAIWAN 1070 pcs Stock RFQ
 • TS2937CW12RPG TAIWAN SOT-223 TAIWAN 4946 pcs Stock RFQ
 • MBS10RC IC TAIWAN SEMICONDUCTOR 4-BESOP TAIWAN SEMICONDUCTOR 6951 pcs Stock RFQ
 • NL453232-R10K TAIWAN SMD TAIWAN 1219 pcs Stock RFQ
 • S1B T/R IC TAIWAN SEMICONDUCTOR SMA TAIWAN SEMICONDUCTOR 3976 pcs Stock RFQ
 • TS2937-12V TAIWAN SOT-223 TAIWAN 3423 pcs Stock RFQ
 • SS432GNBTR IC TAIWAN SOT-23 TAIWAN 1975 pcs Stock RFQ
 • DB105G C1 TAIWAN SEMICONDUCTOR DIP-4 TAIWAN SEMICONDUCTOR 20430 pcs Stock RFQ
 • TSM4806CSRLG TAIWAN SEMICONDUCTOR SOP-8 TAIWAN SEMICONDUCTOR 924 pcs Stock RFQ
 • NNRA0743442 TAIWAN New TAIWAN 2817 pcs Stock RFQ
 • FM260 MCU TAIWAN SMD TAIWAN 3761 pcs Stock RFQ
 • BZT52B3V0-G TAIWAN SEMICONDUCTOR SOD-123 TAIWAN SEMICONDUCTOR 3386 pcs Stock RFQ
 • SMBJ17A T/R TAIWAN SEMICONDUCTOR SMB TAIWAN SEMICONDUCTOR 2664 pcs Stock RFQ
 • TS79L09CSRL TAIWAN SEMICONDUCTOR SOP-8 TAIWAN SEMICONDUCTOR 3659 pcs Stock RFQ
 • TSB1184ACP IC TAIWAN SEMICONDUCTOR TO252 TAIWAN SEMICONDUCTOR 3466 pcs Stock RFQ
 • TS39100CW18 RPG TAIWAN SOT-223 TAIWAN 2764 pcs Stock RFQ
 • TSM4424CS RL TAIWAN SEMICONDUCTOR SOP8 TAIWAN SEMICONDUCTOR 1232 pcs Stock RFQ
 • DBS155G RD Taiwan Semiconductor SOP-4 Taiwan Semiconductor 1988 pcs Stock RFQ
 • RSFDL R2 TAIWAN SOD123 TAIWAN 13298 pcs Stock RFQ
 • UDZS22B-H Taiwan SOD-323 Taiwan 3488 pcs Stock RFQ