ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > International Rectifier (Infineon Technologies)
International Rectifier (Infineon Technologies)

International Rectifier (Infineon Technologies)

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

1999 අප්රේල් 1 වනදා Siemens SEMONDUCONORS Infineon Technologies බවට පත් විය. තරගකාරී, නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන ක්ෂුද්ර විද්යුත් ක්ෂේත්රය තුළ සාර්ථකත්වය සඳහා ගතික, වඩාත් නම්යශීලී සමාගමක්.
විවිධ ක්ෂුද්ර ග්රාහක යෙදීම්වල භාවිතා කරන අර්ධ සන්නායක රාශියක් වන ඉන්ෆිනොන් යනු ගෝලීය නිර්මාණකරුවෙකු, නිෂ්පාදකයෙකු හා සැපයුම්කරුවෙකු වේ. ඉන්ෆිනොන් හි නිෂ්පාදන පෙළට ඩිජිටල්, මිශ්රණ සංඥා සහ ඇනලොග් සංයුක්ත පරිපථ ඇතුළුව තර්කනික නිෂ්පාදන, මෙන්ම විවික්ත අර්ධ සන්නායක නිපැයුම්ද ඇතුළත් වේ.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

සංයුක්ත පරිපථ (IC)(7,299 products)

පරිපථ ආරක්ෂාව(122 products)

විවර්තන අර්ධ සන්නායක නිපැයුම්(12,521 products)

රිලේස්(190 products)

සාදන්න / DIY, අධ්යාපනික(1 products)

දෘඪාංග, සවිකිරීම්, උපාංග(22 products)

කේබල් එකලස්කිරීම්(5 products)

පෙරහන්(8 products)

ශ්රව්ය උපකරණ(2 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන