ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors

Honeywell Microelectronics & Precision Sensors

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- Honeywell Microelectronics & Precision Sensors යනු ගුවන් අභ්යාවකාශ හා මිලිටරි වෙළඳපොල සඳහා විශේෂිත සංයුක්ත පරිපථ සපයන්නෙකු වන අතර, වාණිජමය භාවිතාවන් සඳහා සංවේදක හා ඉලෙක්ට්රොනික් නිෂ්පාදකයෙකු වේ.
හනීවේල්ගේ මැග්ටොට්රෝසිස්ටිව් (MR) සංවේදක 70 mG (7 nT) සිට 6 G (0.6 mT) දක්වා චුම්බක ක්ෂේත්රයන් මැනීමේදී විශාල සංවේදී, අඩු ක්ෂේත්රයක, ඝන රාජ්ය චුම්බක සංවේදක වේ. පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්රය තුළ ෆේරුම් චුම්භක වස්තුවක් හෝ ස්ථානයක් තිබීම නිසා පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්රයෙහි වෙනස තීරණය කිරීමට Honeywell's magnetoresistor sensors හට හැකි වේ. අධිවේගී කලාපය මගින් අධිවේගී මාර්ගයන්හි වාහන සහ අනෙකුත් ෆෙරස් වස්තු හඳුනාගැනීම සඳහා ඉඩ ලබා දේ. සංවේදක ස්පර්ශක නොවන අතර වැඩ කරන දුර ප්රමාණය රඳා පවතින ferromagnetic ස්කන්ධය මත වේ.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

විවර්තන අර්ධ සන්නායක නිපැයුම්(4 products)

කට්ටල(1 products)

සංවර්ධන මණ්ඩල, කට්ටල, වැඩසටහන්කරුවන්(25 products)

කේබල් එකලස්කිරීම්(2 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන